Odpowiedzi

2009-10-19T22:31:09+02:00
Sumerowie wierzyli że w imieniu bogów władze sprawowali lokalni książęta- ENCI (kapłani).
Wierzenia mieszkańców Sumeru były oparte na kulcie sił przyrody i ciał niebieskich. Sumerowie posiadali swoje bóstwa które były stworzycielami ziemi. An- niebo i Ki- ziemia były podstawowym obiektem kultu, jednak po czasie z nich narodził sie bóg atmosfery Enlil- pn powietrza który utworzył z ciał rodziców płaską ziemię i na nią sklepienie niebieskie. Sumerowie jednak czcili wiele więcej bóstw każde z nich odgrywało jakąś rolę. Kapłanie byli ich przedstawicielami na ziemi, dlatego też byli czczeni przez summerów i często kierowali całymi plemionami i państwami, panowała ogólna teokracja
Kapłan żydowski, łączył w sobie funkcje pośrednika między Bogiem, a Izraelem, zwierzchnika Przybytku Mojżeszowego, a potem Świątyni Jerozolimskiej,musiał wywodzić się z rodu Aaronitów. Kapłan Boga Jahwe był osobą szczególnie uświęconą i posiadał pełnię władzy kapłańskiej. Z pośród kapłanów zydowskich tylko Arcykapłan i tylko raz do roku (w święto Jom Kipur) mógł wejść do Miejsca Najświętszego Świątyni, aby dokonać przed Bogiem przebłagania za grzechy całego narodu. Obowiązywały go szczególnie restrykcyjne przepisy dotyczące czystości rytualnej, np. mógł mieć za żonę tylko dziewicę.