Odpowiedzi

2010-03-02T18:51:43+01:00
42 - 24 = 18 /9 = 9
32-23 = 9
43 - 34 = 9
51 - 15 = 36 / 9 = 4
64 - 46 = 18/2 = 9
91 - 19 = 72/9 = 8
5 1 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T18:52:36+01:00
Liczba dwucyfrowa ma cyfrę dziesiątek x i cyfrę jedności y
ma postać 10x+y
Po przestawieniu cyfr ma postać 10y+x
Różnica liczb:
(10x+y) - (10y+x) = 10x + y - 10y - x = 9x - 9y = 9(x-y)
Ponieważ różnica liczb po rozłożeniu na czynniki ma czynnik
w mnożeniu 9, to znaczy, że dzieli się przez 9.
Odp. Liczba, która jest różnicą liczby dwucyfrowej i liczby
o przestawionych cyfrach jest podzielna przez 9.
1 5 1