Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T09:12:58+01:00
Komercjalizacja jest to ogół zmian mających na celu oparcie czegoś na zasadach komercyjnych (handlowych).

Dopłata restytucyjna (dopłata do eksportu) - instrument Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, który pozwala konkurować producentom rynku wspólnotowego na rynkach światowych. Dopłaty restytucyjne przyjmują formę dotacji wypłacanych producentom rolnym z krajów Unii Europejskiej z tytułu różnicy między wyższą ceną na jednolitym rynku a niższą na rynku międzynarodowym, co ma ich zachęcać do sprzedaży na rynki zewnętrzne.