Z podanych niżej państw wybierz i wpisz t które: a) istniały pzrzed i po 1 wojnie światowej b) zastały utworzone po 1 wojnie światowej c) znikneły z mapy po wojnie :

Litwa, Niemcy, Rosja, Łotwa, Polska, Austro-Węgry, Rumunia, Czechosłowacja, Francja, Filandia, Serbia, Wielka Brytania, Jugosławia, Włochy, Węgry, Bułgaria, Estonia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:22:13+01:00
A)Niemcy, Rosja, Rumunia, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Bułgaria
b)Litwa, Łotwa, Polska, Czechosłowacja, Finlandia, Jugosławia, Węgry, Estonia
c)Austro-Węgry, Serbia