W ukladzie nerwowym czlowieka szybkosc przechodzenia impulsów może dochodzic do 100 metrow na sekunde dla włókien ruchowych wynosi 50 - 80 metrow na sekunde a dla włokien czuciowych 15 do 40 metrow . porównaj to z prędkosciami ruchu samochodu 90km/h , piłki tenisowej 75km/h , satelity po orbicie około 28 440 km/h

2

Odpowiedzi

2009-10-19T22:34:42+02:00
W ukladzie nerwowym czlowieka szybkosc przechodzenia impulsów może dochodzic do 100 metrow na sekunde dla włókien ruchowych wynosi 50 - 80 metrow na sekunde a dla włokien czuciowych 15 do 40 metrow . porównaj to z prędkosciami ruchu samochodu 90km/h , piłki tenisowej 75km/h , satelity po orbicie około 28 440 km/h

prędkość ruchu samochodu
90km/h=90000/3600m/s=25m/s

piłka tenisowa
75km/h=75000/3600m/s=20,83m/s

prędkośc satelity
28440km/h=28440000/3600m/s=7900m/s

szybkość przechodzenia impulsów w układzie nerwowym człowieka dla włókien nerwowych jest większa niż prędkość samochodu i szybkość piłki tenisowej ale mniejsza niż prędkośc ruchu satelity po orbicie; a dla włókien czuciowych porównywalna z prędkością samochodu i piłki tenisowej i mniejsza niż prędkość satelity

można jeszcze porównać ile razy

25m/s:100m/s=1:4
20,83m/s:100m/s=1:5
7900m/s:100m/s=79:1

dolna granica prędkości dla włókien nerwowych
25m/s:50m/s=1:2
20,83m/s:50m/s=2:5
7900m/s:50m/s=158:1


dolna granica prędkości dla włókien czuciowych
25m/s:15m/s=5:3
20,83m/s:15m/s=4:3
7900m/s:15m/s≈527:1


1 5 1
2009-10-19T22:45:22+02:00
Trzeba uporzadkowac jednostki czyli musza być takie same-przeliczasz:pamietaj 1km=1000m czyli 1m=0,001km 1h=3600s czyli 1s=1/3600 h i teraz liczymy impulsy= 100m/s=100razy 0,001km razy 3600h=360km/h włókna rucowe od 50m/s=50 razy 0,001km razy 3600h=180km/h do 80m/s=80 razy 0,001km razy 3600s=288km/h teraz czuciowe= od 15m/s=15 razy 0,001km razy 3600h=54km/h do 40m/s=40 razy 0,001km razy 3600h=144km/h znak / to kreska ułamkowa teraz porównujemysamolot 90km/h czyli impulsy 360:90=4 impulsy 4 razy szybciej włókna rucowe od 180:90=2 czywli 2 razy szybciej od samolotu do 288:90=3,2 razy szybciej od samolotu czuciowe 90:54=1,67 razy szybciej samolot od czuciowych do 1,6 razy szybciej czuciowe od samolotu teraz piłka tenisowa 75km/g czyli 36:75=4,8 razy wolniej niz impulsy ,180:75=2,4 razy wolniej niz ruchowe do 288:753,84 razy wolniej i od 75:541,34 razy szybciej niz czuciowe do 144:751,92 wolniej niz czuciowe ,no i satelita28440km/h czyli 28440:360=79 razy szybciej niz impulsy i od 28440:180 =158 do 28440:288=98,75 razy szybciej niz ruchowe no i od 28440:54=526,67 do 28440:144=197,5 razy szybciej niż czuciow-pozdrawiam