Odpowiedzi

2010-03-02T19:03:19+01:00
Konspekt lekcji
języka polskiego dla uczniów ostatniej klasy liceum i technikum

Temat:
Jakie refleksje na temat istoty człowieczeństwa nasuwa
opowiadanie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego pt. „Wieża”

Liczba jednostek lekcyjnych: 2

Cele dydaktyczne:

- uczeń poznaje opowiadanie Gustawa Herling-Grudzińskiego pt. „Wieża”
- doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem
- określa „sytuacje graniczne”
- odczytuje motyw samotności, śmierci
- charakteryzuje sytuację heroicznego tragizmu odwołując się do konkretnego przykładu
- odczytuje symbole
- rozpoznaje nawiązania do Biblii
- tworzy refleksję na temat etosu człowieczeństwa
- poznaje cechy kompozycji ramowej

Metody pracy: praca w grupach dwuosobowych pod kierunkiem nauczyciela

Środki dydaktyczne: tekst literacki, karta pracy ucznia.

Przebieg lekcji:


Czynności wstępne: sprawdzenie obecności, sprawdzenie wykonania zadania domowego ( np. „Wyjaśnij sens określeń:
hiobowa wieść, etos człowieczeństwa, heroizm tragiczny” lub: „Sporządź notatkę do hasła: trąd ”.).
Podanie tematu lekcji i celów lekcji.
Rozdanie kart pracy (vide: załącznik).
Praca samodzielna uczniów – udzielanie odpowiedzi na pytania zawarte w Karcie Pracy.
Prezentacja wyników pracy – udzielanie odpowiedzi na zadane pytania.
Podsumowanie wyników pracy. W razie trudności, można uczniom pomóc, podpowiadając określenia, których wykorzystanie
ułatwi sformułowanie wniosków końcowych. Przykładowy spis takich określeń:

etos człowieczeństwa, sytuacja graniczna, zakorzenienie w kulturze europejskiej ( nawiązania do Biblii), rozmyślanie o śmierci, heroizm tragiczny, bunt, poszukiwanie Boga, sytuacja fabularna, komentarz odautorski zawarty w symbolice, kompozycja ramowa.
Ocena pracy uczniów.
Podanie zadania domowego:
Oceń postępowanie Lebrossa i nauczyciela.

Załącznik:

KARTA PRACY UCZNIA
Imię, nazwisko ucznia…………………………………………………………………………...
Klasa…………………………………….

I. Odpowiedz na pytania dotyczące treści opowiadania:

1 Czyja opowieść stanowi ramę kompozycyjną tekstu?
2 W czyim domu narrator spędził wakacje roku 1945?
3. Podaj tytuł książeczki znalezionej w domku?
4. Kto zamieszkał w Wieży Strachu?
5. Kto opowiada historię o trędowatym?
6. Przedstaw życie Lebrossa.
7. Jaką rolę w życiu Lebrossa odegrała jego siostra i Miracolo?
8. Co powstrzymało Lebrossa przed samobójstwem?
9. Streść legendę o kamiennej figurze, która stoi u stóp Gór Świętokrzyskich.
10. Z kim skojarzył narrator kamiennego pielgrzyma?
11. Dlaczego, zdaniem narratora, nauczyciel tak często czytał historię trędowatego?
12. Jakie były okoliczności śmierci proboszcza?


II. Odpowiedz na pytania dotyczące interpretacji opowiadania:


1. Określ sytuacje graniczne opisane w tym utworze.
2. Czyje losy zostały skontrastowane?
3. Odwołując się do treści opowiadania, objaśnij zwrot: hiobowe nieszczęście i podaj przykład takiego zdarzenia.
4. Wypisz różnice i podobieństwa występujące między Lebrossem i nauczycielem (zrób tabelkę).
5. Podaj przykłady symboli występujących w opowiadaniu. Podejmij próbę ich objaśnienia.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T19:21:46+01:00
Tematyka lekcji: Rozmnażanie człowieka.
Dla uczniów Gimnazjum i Liceum.
Temat: Rozmnażanie człowieka.
Przebieg lekcji: Naprzemienne wykorzystanie pomocy dydaktycznych, no i wszystko krok po kroku.
1. Budowa i funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego.
2. Budowa i funkcjonowanie żęskiego układu rozrodczego.
3. Cykl menstruacyjny i jego kontrola hormonalna.
4. Rozwój biologiczny człowieka w łonie matki:
a) zapłodnienie;
b) budowa i funkcje łożyska;
5. Rozwój człowieka po urodzeniu:
a) okres niemowlęcy;
b) okres dziecięcy;
c) okres młodzieńczy;
d) okres dojrzałości;
e) okres wieku średniego;
f) okres starości;
Pomoce:
Plakaty z budową narządów męskich i żęskich rozrodczych;
Książki o rozmnażaniu człowieka;
Ciekawe wycinki z internetu;
No dobra wola i wystarczy by zainteresować klasę.
Taki jest mój sposób na prowadzenie lekcji.