Na podstawie położenia w układzie okresowym pierwiastków podaj:
Brom
a)wartościowości względem tlenu
b)wzór połączenia z tlenem
c)wartościowość względem wodoru
d)wzór połączenia z wodorem
e)aktywność i charakter pierwiastka
f)charakter związków (zasada lub kwas)
g)budowa atomu:liczba atomowa i masowa,skład cząsteczkowy atomu,ilość powłok na ostatniej powłoce,2 zapisy konfiguracyjne
Jeszcze proszę o wytłumaczenie tego :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T10:37:15+02:00
Na podstawie położenia w układzie okresowym pierwiastków podaj:
Brom - leży w 17 grupie niemetal, brakuje mu tylko jednej grupy do ostatniej a więc ma wartościowośc -1
ale ponadto może miec +1, +3, +4, +5, +6, +7
a)wartościowości względem tlenu : tlen ma -2, a Br ma +4, albo +1
b)wzór połączenia z tlenem Br₂O, BrO₂
c)wartościowość względem wodoru : -1 , a wodór +1
d)wzór połączenia z wodorem.; Z wodorem tworzy bromowodór HBr
e)aktywność i charakter pierwiastka: niemetal, ciecz, aktywny chem.; rozpuszczona w wodzie tworzy wodę bromową.
f)charakter związków (zasada lub kwas):nietrwały kwas podbromawy HBrO. drugi kwas tlenowy trwalszy to kwas bromowy HBrO3,
Związki z tlenem są nietrwałe, wykazuje dużą aktywność chemiczną - z siarką, fosforem, arsenem i wieloma metalami reaguje bezpośrednio
g)budowa atomu:liczba atomowa i masowa,skład cząsteczkowy atomu,ilość powłok na ostatniej powłoce,2 zapisy konfiguracyjne
Br iczba atomowa wynosi 35, liczba masowa =80u
leży w 4 okresie a więc ma 4 powłoki :elektony rozkładają się:
K 2elektrony
L 8 elektronów
M 18 elektronów
N 7 elektronów w ostatniej powłoce mamy 7 elektronów walencyjnych
Br ma 35 elektronów, a w jądrze 35 protonów i (80-35) 45 neutronów
zapis konfiguracyjny, s2,s2p6,s2p6d10,s2p5
konfiguracja elektronowa stanu podstawowego:
[Ar] 3d10 4s2 4p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
1 5 1
2009-10-20T10:55:35+02:00
A)wartościowości względem tlenu
IV, I

b)wzór połączenia z tlenem
I, IV,
więc wzory:
Br₂O dla bromu (I)
BrO₂ dla bromu (IV)

c)wartościowość względem wodoru
-1

d)wzór połączenia z wodorem
HBr

e)aktywność i charakter pierwiastka
charakter: niemetal, ciecz
aktywny chemicznie

f)charakter związków (zasada lub kwas)
związki bromu mają charakter kwasowy (ponieważ są to związki niemetalu)

g)budowa atomu:liczba atomowa i masowa,skład cząsteczkowy atomu,ilość powłok na ostatniej powłoce,2 zapisy konfiguracyjne
*Liczba atomowa = 35
*liczba masowa = 80 (musisz zapamiętać, że liczba masowa to ta większa :p)
*Elektrony walencyjne (te na ostatniej powłoce) - patrzysz się jaki nr ma grupa w której leży brom. Jest to grupa 17, więc odejmujesz 10 i wychodzi, że e walencyjnych ma 7.
*Konfiguracja elektronowa:
1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d¹⁰4p⁵ = [Ar]4s23d104p5
albo jeszcze taki zapis: K²L⁸M¹⁸N⁷
*skład:
protony (liczba atomowa) = 35
elektrony (równa się liczbie protonów) = 35
neutrony (liczba masowa - liczba atomowa)=45