Oblicz wartości liczbowe wyrażeń.
a)x*(3x do kwadratu-1)dla x=-/-3/
b)3x do sześcianu +2(x do kwadratu +1)dla x=-1
c)3*(x do kwadratu -1)-y*(x+1)dla x=-1,y=3
d)3x*(x+y)-z do kwadratu *y dla x=-3,y=-2,z=-2
e)jedna piąta x*(jedna drugax-pięć szóstych y)- jedna trzecia y dla x=10,y=12
(*to oznacza znak mnożenia)
Proszę o pomoc!Potrzebuje tego na jutro.

2

Odpowiedzi

2009-10-19T22:50:41+02:00
A)x*(3x²-1) = 3x³-x
3*3³-3=3*9-3=27-3=24

b)3x³+2(x² +1) = 3x³+2x²+2
3*(-1)³+2*(-1)²+2 = 3*(-1)+2*1+2=-3+2+2=1

c)3*(x²-1)-y*(x+1)=3x²-3-xy-y
3*(-1)²-3-(-1)*3-3=3-3+3-3=0

d)3x*(x+y)-z² *y = 3x²+3xy-yz²
3*(-3)²+3*(-3)*(-2)-(-2)*(-2)²= 3*9+3*6-(-2)*4 = 27+18+8=53

e)⅕x*(½x-⅚y)- ⅓y = 0,1x²-⅙xy-⅓y
0,1*10²-⅙*10*12-⅓*12=0,1*100-⅙*120-4 = 10-20-4=-14
26 3 26
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T23:25:22+02:00
A)x*(3x^2-1) = 3x^3-x
3*3^3-3=3*9-3=27-3=24
b)3x^3+2(x^2 +1) = 3x^3+2x^2+2
3*(-1)^3+2*(-1)^2+2 = 3*(-1)+2*1+2=-3+2+2=1
c)3*(x^2-1)-y*(x+1)=3x^2-3-xy-y
3*(-1)^2-3-(-1)*3-3=3-3+3-3=0
d)3x*(x+y)-z^2 *y = 3x^2+3xy-yz^2
3*(-3)^2+3*(-3)*(-2)-(-2)*(-2)^2= 3*9+3*6-(-2)*4 = 27+18+8=53
e)1/5x*(1/2x-5/6y)- 1/3y = 0,1x^2-1/6xy-1/3y
0,1*10^2-1/6*10*12-1/3*12=0,1*100-1/6*120-4 = 10-20-4=-14
18 3 18