Zad.1
Monika miała dużą kolekcję widokówek i postanowiła ją trzykrotnie zmniejszyć. Komplet siedmiu kart z Krakowa oddała do szkolnej gazetki,połowę kolekcji-młodszej siostrze,10 widokówek-koleżance a jedną zniszczoną wyrzuciła.Ile widokówek miała Monika na początku?

Zad.2
W dwóch sadach posadzono drzewka owocowe.W drugim sadzie było o 15 drzewek więcej niż w pierwszym. Po roku liczba drzewek w każdym sadzie wzrosła o 1/3 drzewostanu i wtedy okazało się,że w obydwu sadach razem jest 1700 drzewek.Ile drzewek było w każdym sadzie?

Zad.3.
Dwóch kolegów pojechało na rowerach w dwie przeciwne strony. Po pewnym czasie odległość między nimi wynosiła 21km. Ile kilometrów przebył w tym czasie każdy z nich,jeżeli jeden przejechał o 5km więcej niż drugi?

Zad.4
Ogrodnik posadził 3 razy więcej frezji,niż goździków, a tulipanów o trzy więcej niż frezji i goździków razem.Ile kwiatów każdego gatunku posadził ogrodnik,jeśli wszystkich kwiatów było 339?

Zad.5
W klasie liczącej 25 uczniów stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 2:3.Ile dziewcząt jest w tej klasie?

Bardzo proszę o rozwiązania i jednocześnie przepraszam,że tak mało punktów ;(

3

Odpowiedzi

2009-10-19T22:48:26+02:00
Zad.5
stosunek dziewcząt do chłopców 2:3 czyli do wszystkich uczniów razem jest 5
25:5= 5

Dziewczęta: 2*5= 10
Chłopcy: 3*5= 15
4 3 4
2009-10-19T22:57:14+02:00
  • Użytkownik Zadane
2009-10-19T23:05:31+02:00
Zad.1
x -wielkość całej kolekcji
7+(1/2)x+10+1=x
(1/2)x-x=-10-1-7
(-1/2)x=-18 /*(-1)
(1/2)x=18 /:(1/2)
x=(18/1):(1/2)
x=(18/1)*(2/1)
x=(36/1)
x=36
Monika miała na początku 36 widokówek

Zad.2
x - ilość drzew w pierwszym sadzie
x+15 - ilość drzew w drugim sadzie
x+(1/3)x+(x+15)+(1/3)(x+15)=1700
x+(1/3)x+x+15+(1/3)x+5=1700 /*3
3x+x+3x+45+x+15=5100
8x=5100-15-45
8x=5040 /:8
x=630
W pierwszym sadzie było 630 drzewek, a w drugim było 630+15=645 drzewek

Zad.3.
x-odległość pokonana przez jednego
x+5 - odległość pokonana przez drugiego
x+(x+5) - odległość między nimi
x+(x+5)=21
2x+5=21
2x=21-5
2x=16 /:2
x=8 km
Jeden pokonał 8 km, a drugi 8+5=13 km

Zad.4
x - ilość goździków
3x-ilość frezji
(x+3x)+3 - ilość tulipanów
x+3x+(x+3x)+3=339
8x=339-3
8x=336 /:8
x=42
Goździków było 42, frezji było 3*42=126, a tulipanów (42+126)+3=171 sztuk.

Zad.5
x - ilość dziewcząt
y - ilość chłopców
x/y=2/3
3x=2y
2y=3x /:2
y=(3/2)x
x+(3/2)x=25 /*2
2x+3x=50
5x=50 /:5
x=10
Dziewcząt jest 10 natomiast chłopców jest (3/2)*10=(3/2)*(10/1)=(30/2)=15 w tej klasie.
4 5 4