Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:16:15+01:00
Elektrownie, w których energia uzyskiwana jest na skutek spalania paliw kopalnych (węgla, ropy naftowej), tj. procesu, w którym atomy węgla i wodoru w paliwie wchodzą w wiązania z atomami tlenu, tworząc cząsteczki dwutlenku węgla i wody. W wyniku przemieszczeń elektronów w zewnętrznych powłokach elektronowych cząsteczek zmieniają się siły wiązań atomowych, co prowadzi (zgodnie z einsteinowską zasadą równoważności masy i energii) do nieznacznej zmiany masy (tzw. defekt masy) i wyzwolenia energii, tzw. energii chemicznej.