Ważne, na juto !! pilneeeeeeee~

1. Tworzaca stożka o długości 6 pierwiastków z 6 jest nachylona do podstawy pod kątem 45 stopni . oblicz objetość stożka.

2. obllicz pole powierzchni stożków
a.gdy średnica = 10 , a l=7 (długość łuku ?)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:17:29+01:00
Zadanie 1

1. Z twierdzenia pitagorasa obliczam promień koła.
l= r pierwiastka z 2
6 pierwiastka z 6= r pierwiastka z 2 // podzielić na pierwiastek z 2
r= 6 pierwiastka z 6 pomnożyć przez pierwiastek z 2 dzielone na pierwaistek z 2 razy pierwiastek z 2
r= 3 pierwiastka z 12
r= 6 pierwiastka z trzech
2. Obliczam h
h=r
h= 6 pierwiastka z 3
3.Obliczam objętość stożka
V= 1/3 pi r kwadrat * H
V= 1/3 pi 6 pierwiastka z 3 do kwadratu * 6 pierwiastka z 3
V= 1/3 pi * 108 * 6 pierwiastka z 3
V=36 pi * 6 pierwiastka z 3
V= 216 pierwiatka z 3 pi

Odp. Objętośc stożka wynosi 216 pierwiastka z 3 pi.

Zadanie 2.

Dane:
a= 10
l to tworząca stożka = 7

1. Obliczam r
r= 1/2 a
r=5

2. Obliczam Pole całkowite
P= pi r (r+l)
P= 5 pi * 13
P= 65 pi

Odpowiedź: Pole całkowite stożka wynosi 65 pi.
2010-03-02T19:21:41+01:00
1.
x - promień

(6√6)²=x²+x²
36*6 = 2x²
216=2x² | ÷2
108= x² |√
x = 36√3


V=1/3 pi r² * H
V=1/3 pi (6√3)² * 6√3
V= 1/3 pi *108 *6√3
V=1/3 pi*648√3
V=216√3


2.
Pc=pi r² + pi r l
Pc=pi 5²+ pi 5*7
Pc=pi 25 + pi 35
Pc=60 pi