Odpowiedzi

2010-03-02T23:11:57+01:00
W 1866 r.rozpoczął się proces rusyfikacji szkolnictwa polskiego.ZXlikwidowano polskie szkolnictwo-język polski stał sie nadobowiązkowy.Geografii i historii można było uczyć tylko w języku rosyjskim.Historia,której uczono była spaczona-chodziło o kult cara.Kolejnymi krokami były;zlikwidowanie Szkoly Głównej w Warszawie,a na jej miejscu powstał Uniwersytet Rosyjski.