Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T23:02:26+02:00
Do najczęstszych chorób układu krążenia należą:
miażdżyca
choroba niedokrwienna serca (zawał)
nadciśnienie tętnicze
zaburzenia rytmu i przewodzenia
wrodzone i nabyte wady serca
choroby wsierdzia i osierdzia
choroby mięśnia sercowego
choroba zakrzepowo-zatorowa żył.
Według niektórych ekspertów najlepszą profilaktyką jest pobyt w sanatorium i dużo ruchu na świeżym powietrzu.


Polecam też artykuł http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19110-najcz%C4%99stsze_choroby_uk%C5%82adu_oddechowego.html .
2009-10-19T23:04:18+02:00
Układ oddechowy ze względu na swą "otwartość" na świat zewnętrzny jest szczególnie narażony na działanie czynników chorobotwórczych obecnych w powietrzu. Najczęstszymi więc chorobami go dotykajacymi są zakażenia - szczególnie górnych dróg oddechowych.
W większości wypadków są to infekcje wirusowe. Większość zakżeń wirusowych nie wymaga szczególnego leczenia, poza stosowaniem środków łagodzących objawy.
Zakażenia bakteryjne drog oddechowych są nieco rzadsze. Często są wtórne do "torujących drogę" zakażeń wirusowych. Mogą dotyczyć każdego odcinka dróg oddechowych. Najczęstsze są zapalenia pneumokokowe oraz bakteria o nazwie Haemophilus influenze. Najbardziej niebezpieczne są zapalenia gronkowcowe, czasem oporne na typową antybiotykoterapię.
Szczególnym rodzajem zakażenia bakteryjnego jest gruźlica płuc, wywołana prątkiem Kocha. Dzięki szczepieniom i skutecznej wielolekowej terapii gruźlica nie jest takim zagrożeniem, jak w przeszłości, jednak w ostatnim dziesięcioleciu epidemiolodzy odnotowali gwałtowny wzrost objawowych zakażeń gruźliczych.
Drogi oddechowe są bardzo podatne na działanie alergenów. Coraz więcej jest osób cierpiących na katar sienny wywoływany przez pyłki traw i drzew oraz astmę oskrzelową.
Niektóre bardzo poważne choroby maja ścisły etiopatogenetyczny związek z paleniem papierosów. Należy do nich przewlekła obturacyjna choroba płuc. Także rak płuca (oskrzela) zależy wprost od palenia papierosów. Płuca są miejscem przerzutów bardzo wielu nowotworów złośliwych.
Ważną grupą chorób układu oddechowego są pylice - choroby zawodowe, związane z osadzaniem się w płucach drobnych cząsteczek pyłów.