Zad.1
W trojkacie prostokatnym jedna przyrostokatna jest 4 razy wieksza od drugiej.Wykaz za wysokosc opuszczona na przeciwprostokatna dzieli ja na odcinki z ktorych jeden jest 16 razy wiekszy od drugiego.
Zad.2
Punkty A,B naleza do jednego ramienia kata o wierzcholku O C,D naleza do jego drugiego ramienia i wiadomo za ACIIDB.wyznacz IABI jesli wiadomo ze IAOI=4,IACI=5,IBDI=12.

BARDZO PILNE NA JUTRO BŁAGAM O POMOC!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-20T00:19:19+02:00
Potrzebne zwiazki miarowe w troj. prostokatnym

z podopienstwa ADC i ABC wynika
x:a=a:c→a²=xc
z podopienstwa DBC i ABC wynika
y:b=b:c→b²=yc

Dowod
dane b=4a

Wykazac ze y:x=16

a²=x*c
b²=y*c dziele stronami
(b/a)²=y/x
y/x=4²
y:x=16

cbdu

========================================
IAOI=4,IACI=5,IBDI=12.
ab=?
z tw talesa

AC:OA=BD:0B
5/4=12/OB
5|OB|=48
OB=48/5=9,6
AB=OB-OA
AB=9,6-4=5,6

ODP

AB=5,6

pozdrawiam

Hans

1 5 1