Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T19:33:18+01:00
Konspekt lekcji języka polskiego


Temat: Wzbogacamy wypowiedź, czyli co nieco o związkach frazeologicznych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- zna związki frazeologiczne pochodzące ze znanych mu mitów oraz literatury
- potrafi wyjaśnić pojęcie „związek frazeologiczny”,
- umie korzystać ze słownika frazeologicznego i słownika języka polskiego,
- potrafi zastosować związki frazeologiczne w wypowiedzi,
- przekształca tekst, zastępując w nim odpowiednie wyrazy związkami frazeologicznymi,
- umie współpracować w grupie.
Metody i techniki:
Ćwiczenia praktyczne, technika pracy grupowej „kula śnieŜna”, rozmowa dydaktyczna,
metaplan.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.
Środki dydaktyczne: Słownik frazeologiczny i słownik języka polskiego, karty pracy,
ilustracje mitów, krzyżówka.
Czas: 2 jednostki lekcyjne.
Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Przypomnienie mitów omawianych na lekcji – uczniowie na podstawie ilustracji
ukazującej scenę mitologiczną podają nazwę mitu i krótko go przedstawiają.
3. Rozdanie uczniom krzyżówki (praca indywidualna).
1. ….praca
2. ikarowe…….
3…… Achillesa
4. ….Pandory
5. jabłko …..
6. czarna …..
7. ciepłe ……
8. ……trojański
9. stajnia …..
10. nić ……
11. paniczny ……
1 S Y Z Y F O W A
2 I K A R O W E
3 P I Ę T A
4 P U S Z K A
5 N I E Z G O D Y
6 R O Z P A C Z
7 K L U S K I
8 K O Ń
9 A U G I A S Z A
10 A R I A D N Y
11 S T R A C H
Hasło: frazeologia
Uwaga: Ucznia, który pierwszy rozwiąże prawidłowo krzyżówkę, nagradzamy oceną bardzo
dobrą
4. Uczniowie wyjaśniają hasło „ frazeologia” korzystając ze słownika języka polskiego
(praca w grupach).
5. Nauczyciel zapisuje temat lekcji na tablicy.
6. Przypomnienie pojęcia „związek frazeologiczny”. W tym celu n-l odsłania związki
wyrazowe napisane na tablicy (ponumerowane) i prosi uczniów, aby napisali na kartkach
numery tych związków, które maja znaczenie przenośne i je objaśnili, szukając ich znaczeń
w słowniku frazeologicznym. Po tym ćwiczeniu uczniowie powinni wiedzieć, jaki związek
wyrazowy nazywamy frazeologicznym.
Przykładowe związki wyrazowe: 1. piętrowy dom, 2. milczeć jak głaz, 3. wielopokoleniowa
rodzina, 4. niedzielny kierowca, 5. gwóźdź programu, 6. interesująca książka, 7. gruba ryba,
8. czarny rynek, 9. wziąć się w garść.
7. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy (praca w grupach) – technika kuli śnieŜnej.
Z rozsypanki wyrazowej utworzyć poprawne związki frazeologiczne i dopasować do nich
objaśnienia. Ułożyć jedno zdanie pojedyncze z wybranym związkiem. Wskazać zwrot i
wyraŜenie.
Wskazana praca ze słownikiem frazeologicznym i języka polskiego.
bułka encyklopedia
czarny serce na dłoni
przyjazna Tantala
męki dłoń
chodząca z masłem
mieć charakter
Męki bez końca; nic trudnego; zły człowiek; czyjaś pomoc, Ŝyczliwość; osoba wszystko
wiedząca; być uczynnym, serdecznym, Ŝyczliwym.
8. Próba odpowiedzi na pytanie „ Czym różnią się teksty po przekształceniu?”. Podział klasy
na grupy – metaplan.
Rozdanie uczniom kart pracy.
Przekształć tekst, zastępując w nim odpowiednie wyrazy podanymi związkami
frazeologicznymi.
.
Wczoraj nie przygotowałem się do lekcji matematyki i bardzo źle na tym wyszedłem, gdyż
nauczyciel nieoczekiwanie zrobił sprawdzian. Od razu ogarnął mnie niepohamowany strach.
Zrozumiałem, że znalazłem się w sytuacji bez wyjścia, bo przecież nigdy nie radziłem sobie
z matematyką. Dlatego też błagalnym głosem zacząłem prosić nauczyciela, aby przełożył
sprawdzian, lecz on spojrzał na mnie przenikliwym wzrokiem i powiedział, ze jest już za
późno. Wówczas żałowałem, że zamiast uczyć się, oglądałem film. Jednak po chwili
pomyślałem, że jeszcze nic straconego i próbowałem ściągać od Michała, który uważany jest
za najmądrzejszego ucznia w naszej klasie. Jednak on nawet na mnie nie spojrzał, a ja do
końca lekcji nie mogłem się skoncentrować.
Związki frazeologiczne: zapuszczać zurawia; klamka już zapadła; pięta Achillesa; chodząca
encyklopedia; pluć sobie w brodę; wzrok bazyliszka; wpaść jak śliwka w kompot; paniczny
strach; mieć pustkę w głowie; wyjść jak Zabłocki na mydle;
9. Prezentacja wyników w formie metaplanu.
Teksty po przekształceniach są bardziej interesujące, przykuwają uwagę słuchającego.
Zawierają elementy przenośne i wzbogacają naszą wypowiedź.
Uwaga: Oceniamy prace poszczególnych grup – członkowie grupy, która poprawnie użyła
wszystkie związki frazeologiczne, otrzymują ocenę bardzo dobrą..
10. Praca domowa.
Napisz list do kolegi lub koleżanki, w którym opowiesz o sobie, używając związków
frazeologicznych.
11. Ewaluacja.
Zaznacz odpowiedź, która najlepiej wyraża twoje odczucia po lekcji:
Czy podobała ci się lekcja z wykorzystaniem związków frazeologicznych?
TAK NIE
Czy widzisz potrzebę wzbogacania wypowiedzi związkami frazeologicznymi?
TAK NIE
Czy podobała ci się praca w grupie ?
TAK NIE
5 3 5