Odpowiedzi

2010-03-02T19:57:40+01:00
1 hektopAskale
2 Monsun
3 troPosfera
4 tLen
5 cIśnienie atmosferyczne
6 azoT
7 chmUry
8 konDensacja
9 mgłA

10 pasaTy
11 rEsublimacja
12 Morskie
13 oPad
14 dEszcz
15 Rosa
16 szAdź
17 wilgoTność
18 amplitUda
19 szRon
20 brYza

1. skrót hPa
2.wiatr okresowo zmienny zmienia sie 2 razy w ciagu roku
3. najniższa z warstw atmosfery
4. zawiera 21% powietrza
5. nacisk ktory wywiera powietrze na powierzchnie ziemi
6.78% powietrza
7. mogą mieć różne rodzaje
8. inaczej skraplanie
9. tworzy sie gdy kondensacja pary wodnej wystapi nisko przy powierzchni ziemi
10. Wieją w kierunku równika
11. para wodna przeistacza sie w kryształki lodu
12. Prądy...
13.może być np. w postaci śniegu
14. opad atmosferyczny
15. skraplanie pary wodnej w zetknięciu sie z wychłodzonym podłożem
16. przechłodzone kropelki z młgły zamarzaja na cienkich wychłodzonych przedmiotach
17. ...... powietrza
18. średnia roczna..... powietrza
19. gdy tep przy grunicie jest ujemna tworza sie kryształki lodu
20. Jego kierunek zmienia sie 2 razy w ciagu doby
1 5 1