Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T19:05:52+01:00
Liczby wymierne
Q = { x : x = p
q , p ∈ Z , q ∈ N }

Liczby całkowite to jeszcze nie wszystko. Pierwsze spotkanie z ułamkami następuje najczęściej w czasie urodzin, kiedy okazuje się, że trzeba się podzielić torcikiem. Wtedy to całość należy podzielić na pewne części. Jeśli części przy podziale są jednakowe, to możemy przedstawić je w postaci ułamka.
Liczby, które można zapisać w postaci ułamka (przy czym w liczniku są liczby całkowite, a w mianowniku - naturalne prócz zera), nazywa się liczbami wymiernymi.

Liczbę x nazywamy liczbą wymierną, gdy x = p
q dla pewnych liczb całkowitych p i q, gdzie q ≠ 0.

Zbiór liczb wymiernych oznaczamy literą Q. Każda liczba całkowita i każda liczba naturalna jest liczbą wymierną. W odróżnieniu od liczby całkowitej, liczba wymierna nie jest w zasadzie wielokrotnością jednostek. Wraz z liczbami wymiernymi pojęcie ilości ulega zmianie, przechodzimy od wyliczania do wymiaru.
1 5 1
2010-03-02T19:05:59+01:00
Liczby, które można zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb całkowitych, gdzie druga jest różna od zera. Są to więc liczby, które można przedstawić za pomocą ułamka zwykłego. Zbiór liczb wymiernych oznaczany jest zazwyczaj symbolem {\mathbb Q}. Wobec tego:
2010-03-02T19:07:23+01:00
Liczby wymierne to takie które umiesz wswkazac na osi liczbowej, fachowo mówi sie,że to takie liczby, które możesz przedstawić w postaci ilorazu 2 liczb całkowitych np. 6 to 30:5, wszystkie liczby , które maja rozwiniecie dziesietne skończone lub okresowe np. 5,12345 lub 0,33333333 to liczby wymierne
1 4 1