Dz.3 19-21 Nowy testament .

Dokonaj analizy ipoprzuj przykładami wysnutą tezę myśl przednią tekstu .

wymień
1.Analiza .
2.Teza
3.Przykłady

Potrzebne od zaraz do godz 21 :00 zadanie dam do najlepszych jeśli będzie prawidłowe daje 115 punktów .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:26:21+01:00
Przetoż pokutujcie, a nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.
Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa.
Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków.
Teza: Pokuta jest ważnym elementem do Zbawienia...

Analiza: Pokuta jest formą zadość uczynienia za popełnione grzechy. I elementem niezbędnym do nawrócenia, a co za tym idzie życia podporzątkowanemu Bożej woli. Dzięku pokucie mamy dojść do Zbawienia. Pokuta prowadzia także do upodobnienia się do Jezusa Chrystusa. Gdyż on , mimo iż był bez winy, pościł a po za tym idzie pokutował dla zbawienia ludzkości. Pokuta jest rozumiana jako post, wyżeczenie się przyjemności i skończenie z dawnym , gorszym życiem.

Przyklady:

-pokuta jako post, wyzeczenie przyjemności
Jezus pościl 40dnia na pustyni, więc w czasie wielkiego postu ldzie też mogą sobie odmówić pewnych rzeczy aby się do niego upodobnić. np.telewizora, komputera, alkocholu itp
-pokuta jako okres zadumy, smutku. w czasie postu czyli pokuty nie organizuje się chucznych zabaw
-pokuta pomaga w doskonaleniu się i poprawie
-należy ponieść kare za swe czyny, role kary pełni okuta