Odpowiedzi

2010-03-02T19:09:40+01:00
Bazylika – w architekturze typ kościoła wielonawowego (niezależnie od pełnionych funkcji kanonicznych), z nawą główną wyższą od naw bocznych, posiadającą okna ponad dachami naw bocznych (w odróżnieniu od kościoła halowego). Kościół z nawą główną bez okien, to pseudobazylika.

Nazwa wywodzi się od greckiego słowa βασιλικός oznaczającego królewski lub stoa basilike - hala królewska.

Pierwotnie bazylika pełniła funkcję sali posiedzeń sądu i zebrań na rynku w starożytnych Atenach. Urzędowali w niej archontowie. W Rzymie bazylika stała na rynku głównym (forum) i pełniła rolę hali targowo-sądowej. Drogą naśladownictwa bazyliki rozpowszechniły się na całym terytorium starożytnego Rzymu. Z czasem bazyliką zaczęto też nazywać największą, reprezentacyjną salę w willach rzymskiej arystokracji.

2 3 2
2010-03-02T19:15:18+01:00
Bazylika-wczesnochrześcijański kościół zbudowany na planie prostokąta.

Kościół-budynek przeznaczony dla celów sakralnych

Kaplica-wydzielone pomieszczenie z ołtarzem, boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.

Sanktuarium-w religioznawstwie termin, którym określa się miejsce uznawane za święte, często identyfikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną na miejscu uznawanym za święte.

Erygowanie-ufundować lub fundować coś

Konsekracja-uroczyste poświęcenie zastrzeżone dla biskupa nowo powstałej świątyni.
2 5 2
2010-03-02T19:17:12+01:00
Bazylika-w architekturze typ kościoła wielonawowego

Kościół-budynek przeznaczony dla celów sakralnych

Kaplica-wydzielone pomieszczenie z ołtarzem, boczna część kościoła tworząca odrębną całość, w której znajduje się ołtarz.

Sanktuarium-w religioznawstwie termin, którym określa się miejsce uznawane za święte, często identyfikowane ze świątynią, budowlą wzniesioną na miejscu uznawanym za święte.

Konsekracja-przekazanie na własność Bogu, uroczyste poświęcenie zastrzeżone dla biskupa nowo powstałej świątyni.
2 3 2