Odpowiedzi

2010-03-02T19:09:05+01:00
Śmiertelność
Emigracja
Imigracja
Rozrodczość
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:12:15+01:00
Wielkość i skład populacji oraz ich organizacja zależą od zmian zachodzących w środowisku. Liczebność populacji zależy od :
*rozrodczości, czyli liczby potomstwa wydanego na świat w określonym czasie
*śmiertelności, czyli liczby organizmów, które w określonym czasie z różnych przyczyn wyginęły.
Liczebność i zagęszczenie populazji zmniejsza się też na skutek przenoszenia się osobników. Kierunkowe przemieszczanie się organizmów, na przykład jesienne przeloty bocianów z Europy do Afryki, to wędrówki. Natomiast bezkierunkowe przenoszenie się osobników z miejsc, w których odbył się rozród, w poszukiwaniu nowych terenów dogodnych do osiedlenia się to migracje:
*emigracja polega na odłączaniu sie organizmów od danej popilacji
*imigracja to przyłączenie sie organizmów z innych populacji.
Bardzo często u zwierząt obserwuje się również wędrówki sezonowe, związane ze zmniejszającymi się porami roku.

Pozdrawiam :)
2010-03-02T19:51:29+01:00
Wpływ na zwiększenie popoulacji ma rozrodczość oraz imigracji przybyciu nowych osobników do populacji.
na zmniejszenie populacji wpływa wymieranie oraz emigracja czyli odejście osobnika od swoje macierzystej populacji.