Odpowiedzi

2010-03-02T19:19:32+01:00
NH₃ + CO₂ + H₂O ---> NH₄HCO₃
Reakcja syntezy, współczynniki się na pewno zgadzają.

Po lewej stronie:
1 atom sodu.
5 atomów wodoru
1 atom węgla
3 atomy tlenu

Po prawej stornie:
1 atom sodu
5 atomów wodoru
1 atom węgla
3 atomy tlenu

;-))