Odpowiedzi

2009-10-20T01:16:59+02:00
Organizacja pracy

Osoba przedsiębiorcza, oprócz umiejętności trafnej oceny potencjalnych zysków lub strat, powinna również posiadać umiejętność organizowania swoich działań, czyli świadomego gospodarowania własnym czasem. Aby to osiągnąć, trzeba przeanalizować swój rozkład dnia i zastanowić się, ile czasu poświęca się na naukę, rozrywkę, wypoczynek, a ile traci w sposób niekontrolowany.

Odpowiednie gospodarowanie czasem pomoże zwiększyć skuteczność działań, swobodę twórczego myślenia, ilość wolnego czasu. Pozwoli to nadać właściwe tempo życia, obniżyć poziom stresu i konsekwentnie i systematycznie dojść do celu.

Zasady planowania:

* zapisywanie planów
* wyznacznie terminów zakończenia poszczególnych zadań
* plany dzienne
* określenie priorytetwów z uwzględnieniem i własnych możliwości i posiadanych środków
* określenie nakładu czasu na wykonanie zadania
* kontrola wykonania zadania
21 2 21