Proszę o pełne obliczenia... Jeżeli nie opowiadasz na 2 zadania to nawet nie zaczynaj pisać...!

9. Samochód osobowy, którego masa wraz z kierowcą wynosi 900kg, uzyskuje przyspieszenie 5m/s², a samochód ciężarowy z ładunkiem 40t - przyspiesza 1m/s². Który silnik działa większą siłę i ile razy większą?
10. Oblicz masę traktora jadącego z przyspieszeniem 0,2m/s², wiedząc, że działa na niego siła ciągu silnika 500N, a opory ruchu wynoszą 200N.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:29:07+01:00
Zad. 9
m₁=900kg
a₁=5m/s²
F₁=?
m₂=40t=40000kg
a₂=1m/s²
F₂=?
F=a*m
F₁=900kg*5m/s²=4500N=4,5kN
F₂=40000kg*1m/s²=40000N=40kN
40kN-4,5kN=35,5kN

Odp. Silnik ciężarówki działa z siłą większą o35,5 kN

Zad. 10
a=0,2m/s²
F=500N-200N=300N
m=?
F=m*a /:a
m=F:a
m=300N:0,2m/s²=1500kg

Odp. Traktor ma masę 1500 kg.
15 4 15
2010-03-02T19:40:02+01:00
9.

Dane:
m₁=900kg
a₁=5m/s^
m₂=40t=40000kg
a₂=1m/s^

Szukane:
F₁
F₂

Wzór:
a=F/m
F=a*m

Rozwiązanie:
F₁=5m/s^*900kg=4500N
F₂=40000kg*1m/s^=40000N
40000N:4500N=8i8/9

Odpowiedź: Większa siła działa na drugi samochód, jest ona 8i8/9 raza większa.


10.

Dane:
a=0,2m/s^
F₁=500N
F₂=200N

Szukane:
m

Wzór:
a=F/m
m=F/a

Rozwiązanie:
F - siła wypadkowa
F=500N-200N=300N
m=300N:0,2m/s^=1500kg=1,5t

Odpowiedź: Traktor ma masę 1,5t.
8 3 8