Odpowiedzi

2010-03-02T19:14:08+01:00
Fotosynteza jest to proces u roślin polegający na oddaniu tlenu a pobraniu dwutlenku węgla.
Fotosyntezę mogą przeprowadzać wszystkie rośliny mające chlorofil
2010-03-02T19:17:17+01:00
Dwutlenek węgla + woda + energia i powstaje glukoza i tlen
2010-03-02T20:20:14+01:00
Proces biochemiczny redukcji dwutlenku węgla wodorem pochodzącym ze związków nieorganicznych z wykorzystaniem promieniowania słonecznego przy udziale barwników asymilacyjnych i enzymów, prowadzącym do powstania związków organicznych.