1.Wyrzucony przez sportowca oszczep o masie 0,8 kg miał na wysokości 5m prędkość w kierunku poziomym 20m/s. Oblicz całkowitą energię oszczepu.
2.Kamień o masie 500g rzucono pionowo do góry, nadając mu energię kinetyczną równą 25J. Na jaką wysokość wzniesie się kamień .Opory ośrodka zaniedbaj.


to na jutro!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:14:02+01:00
1.Dane:
m=0,8kg
h=5m
V=20m/s
g=10N/kg

Szukane:
Ec=?

Ec=Ek+Ep
Ek=1/2*m*V²
Ek=1/2*0,8kg*(20m/s)²=160J
Ep=m*g*h
Ep=0,8kg*10N/kg*5m=40J
Ec=40J+160J=200J

Odp.:energia oszczepu wynosi 200J

2.Dane:
m=500g=0,5kg
Ek=25J
g=10N/kg
Szukane:
h=?

Ek=Ep
Ek=m*g*h obie strony równania dzielimy przez m*g
Ek/(m*g)=h
h=Ek/(m*g)
h=25J/(0,5kg*10N/kg)=5m

Odp.:Kamień wzniesie się na wysokość 5m.