Zad 1 oblicz pole trójkąta o podstawie 10,2cm i wysokości opuszczonej na tę podstwę 6,4cm
2. bok trójkąta ma 8cm a wysokość opuszczona na ten bok 5cm. źnajdź wysokość opuszczoną na drugi bok tego trójkąta o długości 6cm
3 pole trójkąta wynosi 120,8cm (2). Oblicz podstawę tego trójkąta jeżeli wysokość opuszczona na ten bok wynosi 20cm
4. oblicz pole trójkąta prostokątnego o przyprostokątnych 6cm i 9cm
5.przyprostokątna trójkąta prostokątnego wynosi 4 dm a pole tego trójkąta wynosi 6dm(2). Oblicz drugą przyprostokątną
6oblicz pole trójkąta w którym podstawa wynosi 16cm a wysokość opuszczona na tę podstawę stanowi 75% jej długości

w zadaniu jest podane p=1/2 a*h i 1/2 a * b

(2) to oznacza kwadratowe

1

Odpowiedzi

2010-03-02T19:29:47+01:00
Zad.1
10,2 cm * 6,4 cm : 2 = 32,64 cm (2).
zad.3
120,8 cm (2) * 2 = 241,6 cm(2) :20 cm = 12,08 cm.
zad.4
6 cm * 9cm : 2 = 27 cm (2)
zad.5
6 dm (2) * 2 = 12 dm (2) :4 = 3 cm.
zad.6
16 cm * 0,75 = 12 cm. 16 cm * 12cm :2 = 192 cm (2) :2 = 96cm (2).
To wszystko co wiem !!!!!!!! :)
10 4 10