Proszę o czytelne napisanie danych ,szukanych wzoru i rozwiązania !.

1.Oblicz wartość pędu kilogramowej ryby płynącej z szybkością 2m/s kwadrat

2.Jak długo spada kamień z wykości 20m ?(g=10m/s kwadrat)

3.Z jakiej wysokości spada piłka jeżeli tuż przy ziemie miała szbykośc 72km/h ?

4.Kula bilardowa porusza się z szybkością 0,5m /s uderza w spoczywającą identyczną drugą kulę i zatrzymuję się .Z jaką szybkością będzie sie poruszać druga kula po zderzeniu z drugą ?

1

Odpowiedzi

2010-03-02T20:32:41+01:00
1) Pęd wyraża się wzorem:
p=m*v, gdzie m - masa, v - prędkość.
W tym przypadku:
p=1kg*2(m/s)=2(kg*m/s)

2) Z zasady zachowania energii:
Epotnecjalna=Ekinetyczna, czyli:

mgh=(m*v²)/2
Ponieważ ciało przebył drogę równą wysokości, czyli h, jego prędkość to: v=h/t, gdzie t to czas spadku. Podstawiając do wzoru, mamy:

gh=[(h/t)²]/2, czyli

t=√(h/2g), czyli
t=√(20m/20(m/s²))=1s

3) Z zasady zachowania energii:

mgh=(m*v²)/2. Wyznaczając stąd h, mamy:

h=v²/2g. Zamieniając km/h na m/s, mamy:
72(km/h)=72*(1000m/3600s)=20(m/s). Czyli:

h=[20(m/s)]²/20(m/s²)=400(m²/s²)/20(m/s²)=20 m.

4) Z zasady zachowania pędu:
pęd przed zderzeniem=pęd po zderzeniu.
Ponieważ kule są te same, więc:
mv₁=mv₂, gdzie: v₁ prędkość przed zderzeniem, v₂ prędkość po zderzeniu, m - masa kul. Jak widać, masy się skracają, czyli dostajemy, że:
v₁=v₂, czyli prędkość drugiej kuli po zderzeniu:
v₂=0.5(m/s)