Odpowiedzi

2010-03-02T19:21:45+01:00
Legiony Polskie - to wojsko polskie utworzone w Lombardii, które miało pomagać Francji, walczyli z Austrią, Prusami i Rosją.

Księstwa Warszawskie zostało utworzone z ziem II i III zaboru pruskiego, a potem dołączył III zabór austriacki (Małopolska).
Władcą księstwa był Fryderyk August z Saksonii!
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:27:04+01:00
Kaiestwo warszawskie powstalo w 1802 roku. Stworzyl je gen. napoleon bonaparte. Legiony polskie powstaly w 1797 roku. Stworzyl je gen. jan henryk dabrowski z pomoca napoleona bonaparte. napoleon zgodzil sie na stworzenie ich podczas walki w wloszech.