1. 10% liczby a to 80. Liczba a jest równa ...
2. Egzamin pisemny miał trwać 1,5 godziny. 65% zdających oddało swoje prace przed czasem, a pozostałe 91 osób pisało egzamin przez 90 minut. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
3. Liczba 26,4 jest o 20% większa od liczby a. Liczba a jest równa ...

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T08:27:58+02:00
1. 10% liczby a to 80. Liczba a jest równa ...
2. Egzamin pisemny miał trwać 1,5 godziny. 65% zdających oddało swoje prace przed czasem, a pozostałe 91 osób pisało egzamin przez 90 minut. Ile osób przystąpiło do egzaminu?
3. Liczba 26,4 jest o 20% większa od liczby a. Liczba a jest równa ...

1.
10% -80
100%-a
a=100%*80/10% =800
2.
100%-65%=35%

35%-91
100%-x
x=100%*91/35%=9100/35=260
Do egzaminu przystąpiło 260 osób.
3.
120%-26,4
100%-a
x=100%*26,4/120%=2640/120=22
Liczba a to 22.
Pozdrawiam
2009-10-20T08:32:22+02:00
1.
10%-80
100%-x
x=(100%*80)/10=800
2.
35%-91
100%-x
x=(100*91)/35=260
3.
26,4-120%
x- 100%
x=(26,4*100)/120=22
2009-10-20T08:33:21+02:00
1. 100% -x
10% - 80

x= 100*80/10
x=800
odp: Liczba jest równa 800

2. 35% -91
100%- x
x= 100* 91/35
x= 260
odp: do egzaminu przystapiło 260 osob
3. 120%-26,4
100%-a
x=100%*26,4/120%=2640/120=22
Odp:Liczba a to 22.