Odpowiedzi

2010-03-02T20:13:34+01:00
Dane: Szukane:
Vp = 0 m/s V=?
Vk = 20 m/s s=?
t₁ = 30s
t₂ = 15s
t₃ = 25s

s= 1/2at²
a=Vk/t₁
a= 20 m/s / 30s
a≈ 0,7 m/s²

s= 1/2×0,7m/s² × (15s)²
s= 0,35m/s² x 225s²
s² się skraca i zostaje:
s= 78,75m

znając przyspieszenie można sobie ułatwic a mianowicie:
a=V/t₃
V=at₃
V= 0,7m/s² x 25s
skreślić s przy 25 i ² przy s²
V= 17,5m/s


miłej fizyki ;)