•4. Z trzech jednakowych sześcianów o krawędzi 3m. ułożono prostopadłościan. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.

Pc =
2010-02-25 11:44:23
•5. Akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach długości 50cm. Szerokość 20cm. Wysokość 45cm. Wypełniono do połowy wodą. O ile centymetrów podniesie się poziom wody w akwarium po odlaniu 4 litrów wody ?

Odpowiedź. :????????????????????????????????????????????????????????????????????????. .


•6 Drewniany klocek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 8cm x 4cm x 5cm pomalowano na zielono i pocięto na 160 jednakowych sześcianów. Ile sześcianików ma 3 ściany zielone, ile ma 2 ściany zielone, a ile 1 ścianę zieloną ? Ile jest sześcianików, które nie są pomalowane ?

Odpowiedź :

1

Odpowiedzi

2010-03-03T10:46:50+01:00
•4. Z trzech jednakowych sześcianów o krawędzi 3m. ułożono prostopadłościan. Oblicz pole powierzchni tego prostopadłościanu.
a=3m
prostopadłościan ma wymiary:
3x3x9
Pc =2*3²+4*3*9
Pc =18+108
Pc =126 m²

•5. Akwarium w kształcie prostopadłościanu o wymiarach długości 50cm. Szerokość 20cm. Wysokość 45cm. Wypełniono do połowy wodą. O ile centymetrów podniesie się poziom wody w akwarium po odlaniu 4 litrów wody ?
a=50cm=5dm
b=20cm=2dm
h=45cm=4,5dm
(???chyba dolaniu???)
x-o ile podniesie się poziom
V=4l=4 dm³
V=a*b*x
4=5*2*x
4=10x
x=4/10
x=0,4dm
x=4cm

Odpowiedź. 0 4 cm


•6 Drewniany klocek w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 8cm x 4cm x 5cm pomalowano na zielono i pocięto na 160 jednakowych sześcianów. Ile sześcianików ma 3 ściany zielone, ile ma 2 ściany zielone, a ile 1 ścianę zieloną ? Ile jest sześcianików, które nie są pomalowane ?
a=8cm
b=4cm
c=5cm
8*5*4=160
czyli pocięto na sześcianiki o V=1 cm³
Ile sześcianików ma 3 ściany zielone?
wszystkie w rogach,
czyli:
8

ile ma 2 ściany zielone?
to są te na krawędziach ale nie w rogu
czyli:
4*6+4*2+4*3=24+8+12=44

a ile 1 ścianę zieloną ?
na ścianach bez brzegów
czyli:
2*6*3+2*3*2+2*6*2=36+12+24=72

Ile jest sześcianików, które nie są pomalowane ?
reszta sześcianików(wewnątrz dużego jest niepomalowana)
czyli:
6*3*2=36

spr:44+8+72+36=160


Odpowiedź :8,44,72 i 36
2 3 2