1. cena pewnego towaru wraz z podatkiem VAT w wysokosci 7% wynosi 85,60 zł. Podatek VAT na ten towar podniesiono do 22 %. O ile procent wzrosła cena tego towaru ?

2. Rozwiąż równania:
a) 3(2x+1)-2(4-2x)= 7x+1
b) 4[x-2(2x-1)]=4(2-3x)-12
c) (x+ 2)² + (x-2)²= (2x-4)²- 2x²
d) 3x(x-2)=3(x-1)²= 6(x+3)²

3.naczynie litrowe zawiera 60-procentowy roztwór soli. Ile nalezy odlac tego roztworu aby po uzupełnieniu czystą wodą uzyskać roztwór 10-procentowy?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-20T09:31:15+02:00
Zad 1
22% -7%=15%
Odp. Cena towaru wzrośnie o 15%

Zad 2
a) 3(2x+1)-2(4-2x)= 7x+1
6x+3-8+4x =7x+1
10x-7x=1+5
3x=6/:3
x =2

b) 4[x-2(2x-1)]=4(2-3x)-12
4x-8(8x-4) =8-12x-12
4x-64x+32=8-12x-12
-60x+12x = -4-32
-48x = - 36/ :-48
x =0,75=¾

c)(x+ 2)² + (x-2)²= (2x-4)²- 2x²
x² +4x +4+ x²-4x +4= 4 x² -16x+ 16-2 x²
2 x²-4 x²+2 x²-4x+16x = 16-8
12x =8 /:12
X=⅔
d) 3x(x-2)+3(x-1)²= 6(x+3)²
3 x² -6x +3(x² -2x+1) =6(x² +6x+9)
3 x² -6x + 3 x²-6x+3=6 x²+36x+54
3 x²+3 x²-6 x² -6x-6x-36x = 54-3
-48x=51/: -48= -1,06


3. naczynie litrowe zawiera 60-procentowy roztwór soli. Ile nalezy odlac tego roztworu aby po uzupełnieniu czystą wodą uzyskać roztwór 10-procentowy?


1litr =60% soli
X=10%
X*60%=1litr*10%
X=1litr*10% :60%=1/6 z litra= 160ml tyle zostaje do dolania


1000ml -160ml= 840 mililitrów należy odlać
4 2 4