Sztabka złota ma kształt graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trapez o polu 20cm2. masa sztabki jest równa 6080 g. Przyjmij, ze gęstość złota jest równa 19g/cm3. Wtedy sztabka ma długość:

Wsk.
Masa ciała jest równa iloczynowi objętości V tego ciała przez jego gęstość g.
m=V*g

1

Odpowiedzi

2012-09-04T23:54:55+02:00

zad

Sztabka złota ma kształt graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trapez o polu 20cm2. masa sztabki jest równa 6080 g. Przyjmij, ze gęstość złota jest równa 19g/cm3. Wtedy sztabka ma długość:

Wsk.
Masa ciała jest równa iloczynowi objętości V tego ciała przez jego gęstość g. 
m=V·g

--------------------------------------------------------------------------------------------------


wiadomo ze:

masa m=6080g 

gestosc g=19g/cm³

Pole trapezu czyli podstawy Pp=20cm²

szukana wysoksc bryly H=?

przekształcamy wzor : m=V·g  => V=m/g

podstawiamy:  V=6080g/(19 g/cm³)= 320cm³ 

wzor na objetosc graniastoslupa :V=Pp·H

czyli 320cm³=20cm²·H

       H=320cm³ :20cm²

      H=16cm  


Odp: Sztabka ma dlugosc 16cm


1 5 1