1. Jaki kąt tworzą wskazówki zegara o godzinie 1: 15?
Zapisz obliczenia.
2. W sieci informacyjnej każdy krótkofalowiec w ciągu jednej minuty przekazuje informację trzem nowym odbiorcom. Ile osób będzie wiedziało o zdarzeniu nadanym przez jednego informatora po 5minutach od chwili nadania, jeżeli każdy krótkofalowiec przekazał informację tylko jeden raz?
3. Wczoraj było 12.5% nieobecnych w klasie. Dziś nieobecny jest dodatkowo jeden uczeń. Ilość obecnych jest dziś 5 razy większa niż ilość nieobecnych. Ilu uczniów liczy ta klasa?
4. Punkty A, B, C należące do okręgu dzielą go na łuki AB, BC i AC, których długości pozostają w stosunku 2 : 5 : 3. Oblicz miary kątów trójkąta ABC.
5. Okrąg przechodzący przez wierzchołek kąta ostrego i wierzchołki kątów rozwartych rombu dzieli pięciokątną rombu odcinki o długości 25 cm i 7 cm. Oblicz pole tego rombu.

1

Odpowiedzi

2009-10-20T10:00:37+02:00
1.miedzy wskazówkami jest odległość równa 10 min
60min-360stopni
10min-x
x=(10*360)/60=60
odp. 60stopni
2.
po pierwszej minucie:
1*3=3
po drugiej:
3*3=3²=9
zatem po piatej:
3 do potęgi 5=243
3.
x-liczba nieobecnych pierwszego dnia
y- liczba uczniów

obecni : nieobecni :
5*(x+1)=83,(3)% dziś x+1=16,(6)%
87,5% wczoraj 12,5%

mamy układ równań:

6*(x+1)=y
x=0,125y
podstawiasz i liczysz