Zapisz i rozwiąż odpowiednie układy równań:
a) Liczba x jest o 5 mniejsza od liczy y. Liczba o 1 większa od y jest 3 razy większa od x.
b) Liczba o 20% większa od x jest o 10 mniejsza od y. Liczba o 20% mniejsza od y jest o 6 większa od x.

1

Odpowiedzi

2010-03-03T22:38:26+01:00
A)
{x=y-5
y+1=3x

{x=y-5
y+1=3(y-5)

{x=y-5
y+1=3y-15

{x=y-5
-2y=-16

x=3
y=8


b)
{1,2x=y-10
0,8y=x+6

{1,2x+10=y
0,8(1,2x+10)=x+6

{y=1,2x+10
0,96x+8=x+6

{y=1,2x+10
-0,04x=-2

{y=1,2x+10
x=50

{x=50
y=70