Odpowiedzi

2010-03-02T19:30:29+01:00
Budowa komórki roślinnej: ściana komórkowa, plasmodesma, błona komórkowa, chloroplast, błona tylakoidu, mitochondrium, lizosom, aparat Golgiego, wakuola, retikulum endoplazmatyczne gładkie, retikulum endoplazmatyczne szorstkie, jądro, błona jądrowa, otwór w błonie jądrowej, jąderko


Budowa komórki zwierzęcej: cytoplazma, siateczka śródplazmatyczna szorstka, rybosomy,chromatyna w jądrze komórkowym, jąderko, aparat Golgiego, lizosomy, błona komórkowa, mitochondrium, jądro komórkowe otoczone błoną jądrową
1 5 1
2010-03-02T19:31:37+01:00
1
-ściana komorkowa
-błona komorkowa
-cytoplazma
-jądro komorkowe
-chloroplasy
-mitochondria
-wodnjczka
-siateczkaśrodplazmatyczna
2.
-jądro kom.
-siateczka środplazmatyczna
-rybosomy
-aparat Golgiego
-mitochondrium
-cytoplazma
-błona komorkowa