Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych ;a)chlorek chromu(III) B)siarczek srebra(I) c)tlenek magnezu(IV) d)jodek ołowiu (II) e)bromek miedzi(I)
2)podaj nazwy związków chemicznych; BeS , CaBr (dwa na dole) NaF , PbS(dwa na dole)
3)napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych;a)dwa atomy wapnia b)trzy cząsteczki wodoru c)cztery cząsteczki chlorki srebra (I) d)dwie cząsteczki tlenku węgla(II) e)pięć cząsteczek siarczku żelaza (III)

1

Odpowiedzi

2013-03-08T23:13:06+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1

a) chlorek chromu(III) ... CrCl₃
b) siarczek srebra(I) ... Ag₂S
c) tlenek manganu(IV) ... MnO₂
d) jodek ołowiu(II)PbI₂
e) bromek miedzi(I) ... CuBr

Zad 2
a) BeS ... siarczek berylu
b) CaBr₂ ... bromek wapnia
c) NaF ... fluorek sodu
d) PbS₂ ... siarczek ołowiu(IV)


Zad 3
a) 2Ca
b) 3H₂
c) 4AgCl

d) 2CO

e) 5Fe₂S₃