Odpowiedzi

2009-10-20T16:47:51+02:00
Koncentracja pracy- ekonomiczny proces zwiększania siły ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Koncentracja pracy to proces łączenia lokalnych związków zawodowych, miejskich zrzeszeń zawodowych, federacji zawodowej w związki branżowe i ogólnonarodowe; dokonał się wraz z pierwszą falą fuzji i doprowadził do wzrostu płac realnych, ograniczenia czasu pracy, poprawy warunków pracy.