Odpowiedzi

2010-03-02T19:34:25+01:00
Piłka ręczna - zespołowa gra sportowa rozgrywana między dwiema drużynami, których celem jest wrzucenie piłki do bramki przeciwnika; zwycięża drużyna, która zdobyła więcej bramek.

l. BOISKO

1. Boisko do gry jest prostokątem o długości 40 m i szerokości 20 m i obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie boiska nazywają się bocznymi, krótsze - bramkowymi lub końcowymi. ( rys.1 )

2. Na środku obu linii bramkowych ustawione są bramki. Wymiary w świetle bramki wynoszą: wysokość 2 m i szerokość 3 m ( rys.2 ) Słupki bramek są na stałe połączone z poprzeczkami i ustawione muszą być na liniach bramkowych - końcowych w taki sposób, aby tylne krawędzie słupków pokrywały się z tylnymi krawędziami linii bramkowych - krańcowych. Słupki i poprzeczki bramek muszą być wykonane z tego samego materiału (np. drewno, lekki metal, tworzywo sztuczne) o przekroju kwadratowym (8 cm), pomalowane dookoła w poprzeczne pasy w dwóch kontrastowych kolorach, zdecydowanie odróżniających się od tła. Bramki powinny posiadać luźno zawieszone siatki uniemożliwiające się odbicie piłki po wrzuceniu jej do bramki.

3. Pole bramkowe tworzy się w ten sposób, że wewnątrz od obu słupków bramki (licząc od ich tylnej krawędzi) zakreśla się łuki o promieniu 6 m, wynoszące 1/4 obwodu koła. Oba łuki łączy się następnie linią długości 3 m, równoległą do linii bramkowej. Linia ograniczająca pole bramkowe nazywa się linią pola bramkowego.

4. Linię rzutów wolnych - 9 m - wyznacza się linią przerywaną, równoległą w odległości 3 m od linii pola bramkowego. Długość odcinków i przerw między nimi muszą wynosić 15 cm.

5. W odległości 7 m od tylnej krawędzi linii bramkowej, na wysokości środka bramki wyznaczona jest linia rzutów karnych o długości 1 m i równoległa do linii bramkowej.

6. W odległości 4 m od linii bramkowej w kierunku pola, na wysokości środka bramki, winna być równolegle do niej zaznaczona linia długości 15 cm ograniczająca odległość wyjścia bramkarza w czasie wykonywania rzutów karnych.

7. Linia środkowa dzieli boisko na dwie połowy i jest prostopadła do linii bocznych.

8. W odległości 4,5 m w obie strony od linii środkowej prostopadle do linii bocznych rysuje się linie długości 15 cm. Są to linie ograniczające strefy zmian zawodników obu drużyn. Wyznacza się je w kierunku do wewnątrz boiska, po stronie stolika sędziowskiego.

9. Wszystkie linie należą do powierzchni boiska, którą wyznaczają. Linie winny być wyznaczone w kolorze kontrastowym do koloru nawierzchni, aby były dobrze widoczne.

10. Linia bramkowa między słupkami winna wynosić 8 cm, tj. tyle ile wynosi szerokość słupków bramki.
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T19:34:47+01:00
1. Zabrania się wulgarnych wypowiedzi. Wszelkie posty ubliżające, pełne wulgarnych wypowiedzi będa natychmiast kasowane.

2. Zabrania się zniekształcenia tematów obniżających ich czytelność Zachowajmy pełną przejrzystość i pełny porządek każdego tematu

3. W każdym temacie powinna być toczona rzeczowa dyskusja w taki sposób, aby można było czerpać z działu rozsądne typy poparte rzeczowym i konkretnym uzasadnieniem.

4. Wszystkie posty nie wnoszące nic do tematu ( zawierające jedynie "suche typy" bądź też przechwalanie się po zawodach czego to się nie zagrało a co się zagrało ) będą natychmiast kasowane

5. Zabrania się wpisywania pojedynczych wyników spotkań w oddzielnych postach. Dopuszcza się wpisanie wszystkich wynikow w jednym poscie przez jednego z uzytkownikow w formie krotkiego podsumowania kolejki.

6.Moderatorzy pilnują porządku na forum. Uszanuj ich pracę. Obrażanie moderatorów grozi ostrzeżeniem

7. Złamanie zasad forum grozi ostrzeżeniem 3 ostrzeżenia oznaczają permanentny ban na forum

8.Jeżeli Twój post został usunięty oznacza to, że naruszyłeś jeden z punktów Regulaminu. Jeżeli ktoś w sposób szczególny będzie łamał Regulamin, dostanie ostrzeżenie. 3 ostrzeżenia to ban
2010-03-02T19:37:51+01:00
Boisko do gry jest prostokątem o długości 40 m i szerokości 20 m i obejmuje pole do gry oraz dwa pola bramkowe. Dłuższe linie boiska nazywają się bocznymi, krótsze - bramkowymi lub końcowymi.
Linię rzutów wolnych - 9 m - wyznacza się linią przerywaną, równoległą w odległości 3 m od linii pola bramkowego. Długość odcinków i przerw między nimi muszą wynosić 15 cm.
Linia środkowa dzieli boisko na dwie połowy i jest prostopadła do linii bocznych
CZAS GRY
Czas gry dla mężczyzn i kobiet powyżej 18 lat wynosi 2 x 30 minut. Czas gry dla młodszych juniorek i juniorów oraz młodziczek i młodzików wynosi 2 x 25 minut. Dla wszystkich grup wiekowych czas przerwy w spotkaniach jest jednakowy i wynosi 10 minut.
PILKA
Piłka do gry sporządzona jest z jednokolorowej powłoki skórzanej lub sztucznego tworzywa. Piłka powinna być okrągła. Powłoka nie może być gładka lub błyszcząca.
Drużyna
Drużyna składa się z 12 zawodników (10 zawodników grających w polu i 2 bramkarzy). Drużyna musi w każdym przypadku grać z jednym bramkarzem, który winien być wpisany do protokołu zawodów. Na boisku może znajdować się równocześnie najwyżej 7 zawodników jednej drużyny (6 zawodników w polu i bramkarz). Pozostali zawodnicy są rezerwowymi.
Bramkarze
.::.Bramkarze nie mogą nigdy zastąpić zawodników w polu gry, natomiast zawodnik z pola może zastąpić bramkarza.
Gra piłką
1. Przy użyciu rąk, ramion, głowy, tułowia, kolan i ud - piłkę rzucać, chwytać, zatrzymywać, pchać, uderzać i piąstkować.

2. Trzymać piłkę nie dłużej jak 3 sekundy.

3. Poruszać się z trzymaną piłką najwyżej 3 kroki.
Zachowanie sie wobec przeiciwnika
Wolno:

1. Używać rąk w celu wejścia w posiadanie piłki.

2. Otwartą dłonią, z dowolnego kierunku wygarnąć przeciwnikowi piłkę z dłoni.

3. Zastawiać przeciwnika ciałem, również wtedy, kiedy znajduje się on w posiadaniu piłki.
Nie wolno :

Nie wolno:

1. Przeszkadzać lub zastawiać przeciwnika ramionami, dłońmi lub nogami.

2. Wpychać zawodników drużyny przeciwnej do pola bramkowego.

3. Wyrywać lub wbijać jednorącz i oburącz piłki, która była w posiadaniu przeciwnika.

4. Wybijać piłki przeciwnikowi przy użyciu pięści.

5. Piłką narażać przeciwnika na niebezpieczeństwo, jak również zabronione jest stosowanie manewrów i zwodów przybliżających piłkę do przeciwnika w sposób niebezpieczny.

6. Zagrażać bramkarzowi w sposób niebezpieczny,

7. Przeciwnika trzymać, obejmować i popychać jednorącz i oburącz.

8. W przeciwnika wbiegać, naskakiwać na niego, podstawić nogę, bić oraz narażać go na niebezpieczeństwo w każdy inny sposób. W przypadku ciężkiego przewinienia naruszającego przepis o zachowaniu się wobec przeciwnika, winnego zawodnika należy zdyskwalifikować.