Podaj szczgółowe dane Józefa Piłsudzkiego.
Imię i nazwisko: ...............
Rok i miejsce urodzenia: ..............
Wykształcenie: ......................
Najważniejsze funkcje pełnione w państwie: ................
Zasługi dla Polski: .................
Inne informacje: ....................

3

Odpowiedzi

2010-03-02T19:41:27+01:00
Imię i nazwisko: Józef Piusucki
Rok i miejsce urodzenia: ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem
Wykształcenie: Dowudca wojskowy
Najważniejsze funkcje pełnione w państwie: brał udział w wojnach

7 3 7
  • Użytkownik Zadane
2010-03-02T19:44:00+01:00
Józef Piłsudski
ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem
1886 - Studia medyczne w Charkowie, prowadzenie działalności rewolucyjnej i niepodległościowej wśród studentów.
1887 – Podejrzenie o uczestnictwo w zamachu na Cara Aleksandra III i aresztowanie w Wilnie i zesłanie na Syberię w latach 1888 - 1892
1892 – Powrót do kraju, wstąpienie do Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)
1893 – Członkowstwo w Centralnym Komitecie Robotniczym (CKR)
1905 - Kierowanie Organizacją Bojową PPS do 1908 roku.
1906 – Objęcie przywództwa w PPS-Frakcji Rewolucyjnej po rozłamie w partii
1910 - Powołanie organizacji o charakterze paramilitarnym: Związku Strzeleckim we Lwowie.
1912 - Komendant wojskowy Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych (KTSSN).
1914 – Utworzenie Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej (POW).
194 - Józef Piłsudski z komendą I Brygady Legionów, Nowy Sącz
1916 – Podanie się do dymisji z powodu braku zainteresowania państw centralnych sprawą Polski.
5 listopada mianowany szefem departamentu wojskowego Tymczasowej Rady Stanu (1916-1917).
1917 - Wywołanie Kryzysu przysięgowego i osadzenie przez Niemców w więzieniu magdeburskim.
1918 - Odzyskanie przez Polskę niepodległości, powrót do Warszawy, otrzymanie władzy wojskowej przez radę regencyjną,
1919-1920-Wybranie przez Sejm Ustawodawczy na Naczelnika Państwa i Wojska Polskiego(1919-1922).
Dążenie do odbudowy państwa polskiego, prowadzenie wojny z bolszewicką Rosją zakończoną korzystnym pokojem ryskim dla Polski (1921).
Dekoracja herbu Lwowa Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari, 22 listopada 1920.
Odezwa Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego do Polaków, 3 lipca 1920.
1920 - mianowanie na marszałka
1922 - Rezygnacja z ubiegania się o prezydenturę. Pozostanie na stanowisku ministra wojny i generalnego inspektora sił zbrojnych do czerwca 1923
Rezygnacja ze wszystkich stanowisk i wycofanie się z życia politycznego. Józef Piłsudski ogłasza wycofanie się z polityki.
Rozdrobnienie polityczne w polskim parlamencie po wyborach w 1922 r.
1926 - Przewrót majowy - dokonanie zamachu wojskowego, sprawowanie funkcji ministra wojny i generalnego inspektora sił zbrojnych. W latach 1926-1928 i 1930 mianowany dwukrotnie premierem.
1930 – Doprowadzenie do rozbicia Centrolewu i procesu brzeskiego który zapewnił zdecydowane zwycięstwo Bezpartyjnemu Blokowi Współpracy z Rządem w wyborach.
Dążenie do stworzenia systemu bezpieczeństwa państwa poprzez zawarcie dwustronnych umów o nie agresji z ZSRR (1932) i Niemcami (1934). Szukanie możliwości zawarcia trwałych sojuszy z Francją i Anglią.
1935 - Po śmierci Piłsudskiego na czele obozu sanacji staje jego najbliższy, długoletni przyjaciel i współpracownik, E. Rydz-Śmigły.
Marszałek Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 r. w Warszawie, w Belwederze, w 9. rocznicę przewrotu majowego.
Pochowany jest w Krakowie, na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów
Wilno, pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego 1936
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:54:22+01:00
1. Józef Piłsudski
2. 5 grudnia 1867 w Zułowie k. Wilna
3. Ukończył I Gimnazjum wileńskie
1885 - zdaje maturę
zaliczenie I roku na Uniwersytecie Charkowskim
4. od 1 grudnia 1912 naczelny komendant sił wojskowych mianowany przez Komisję Tymczasową Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych
od 15 listopada 1915 - mianowany brygadierem
od 14 listopada 1918 Regent Królestwa Polskiego
od 18 listopada 1918 minister spraw wojskowych
od listopada 1918 Naczelnik Państwa
5. - brał udział w historycznym zwycięstwie nad Armią Czerwoną w dniach 12 – 13 sierpnia 1920 r. na wschodnich przedpolach Warszawy ("Cud nad Wisłą")
- przyczynił się do odzyskania przez Polskę w 1918 r. niepodległości
- mimo możliwości przejęcia władzy dyktatorskiej, postanowił budować Polskę jako państwo wolne i demokratycznee, podejmując kroki w kierunku jak najszybszego przekazania władzy wybranemu w powszechnych wyborach Sejmowi
6. Ciekawostki:
- Józef Piłsudski do końca życia nie wyzbył się nawyków z czasu PPS-owskiej konspiracji. Nawet jako Generalny Inspektor Sił Zbrojnych (1928-1935) nie zasnął, dopóki na stoliku obok łóżka nie spoczął naładowany rewolwer, nie ruszał się też poza Belweder bez broni.
- Swobodnie posługiwał się językami: polskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
- Po wylewie krwi do mózgu w 1928 r. chodził lekko przygarbiony, ale poruszał się zawsze energicznie i zdecydowanie.
- Dwukrotnie zmieniał wyznanie z rzymskokatolickiego na prawosławne, mimo że był głęboko wierzący.
- Przywiązywał małą wagę do wygód, większość z dobytku przekazał na cele charytatywne.
- Palił papierosy produkowane specjalnie dla niego, zwane "marszałkowskimi".
- Miał ogromne poczucie humoru, lubił śmiać się z siebie i oglądać karykatury na swój temat.
- Z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, został wydany banknot menniczy z wizerunkiem marszałka Józefa Piłsudskiego, w nakładzie 80.000 sztuk, o nominale 10zł.
- Pił duże ilości mocno parzonej herbaty; nie przepadał za kawą.
- Lubił pracować w nocy - przechadzał się wtedy po pokoju i dyktował swojej żonie.
- Uwielbiał samotne spacery po Parku Łazienkowskim.
- Nie przepadał za salonami i balami. Jego ulubioną rozrywką było stawianie pasjansów, zwłaszcza piramidy, którą przed wojną zaczęto nawet nazywać pasjansem Piłsudskiego.

Pozdrawiam:)
5 4 5