Na zakup ziemniaków do stołówki przeznaczono pewną sumę pieniędzy. Gdyby za jeden kwintal ziemniaków zapłacono po 70 zł to z przeznaczonej kwoty zostałoby jeszcze 126 zł a gdyby cena jednego kwintala wynosiła 75 zł to zabrakłoby 84 zł ile kwintali ziemniaków kupiono i jaką kwotą dysponowano?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:00:23+01:00
70x + 126 = Y
75x - 84 = Y
70x + 126 = 75x - 84
-5x = -210
x=42

ilość kwintali ---> 42

70 * 42 + 126 = Y
2940 + 126 = 3066


dysponowano kwotą -----> 3066
1 3 1