Zad.26 Jaką sumę algebraiczną należy dodac do sumy 2x²-3x+8, aby otrzymac podane wyrazenie?
a) 4x²-x b) 2x c)-6

zad.31 Uprość podane wyrażenia. a) 3x-6/3 -5 b)3a-9b/3 - 2a-4b/2 c) 2x+6/2 - 6x-9/3 d)4*x-7/2 +9* x-1/3

*-to jest mnozenie a np. 23-45/2 -to 23-45 przez 2

zad.36 Udowodnij następujące twierdzenie.
Suma liczby dwucyfrowej i liczby powstałej z przestawienia cyfr tej liczby jest liczbą podzielną przez 11.
Prosze o zrobienie zadan poniewaz jest na jutro;) bede bardzo wdzieczny. Opublikuje najlepsza odpowiedz ;]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T11:26:58+01:00
Zad.26 Jaką sumę algebraiczną należy dodac do sumy 2x²-3x+8, aby otrzymac podane wyrazenie?
a) 4x²-x
2x²-3x+8+[2x²+2x-8]=
2x²+2x²-3x+2x+8-8=
4x²-x+0=
4x²-x

b) 2x
2x²-3x+8+[-2x²+5x-8]=
2x²-2x²-3x+5x+8-8=
0+2x+0=
2x

c)-6
2x²-3x+8+[-2x²+3x-14]=
2x²-2x²-3x+3x+8-14=
0+0-6=
-6

zad.31 Uprość podane wyrażenia.
a) 3x-6/3 -5
3x-2-5=
3x-7

b)3a-9b/3 - 2a-4b/2(*6)
6(3a-9b)/3-6(2a-4b)/2
6a-18b-6a+12b=
-6b

c) 2x+6/2 - 6x-9/3(*6)
6(2x+6)/2-6(6x-9)/3=
6x+18-12x+18=
-6x+36


d)4*x-7/2 +9* x-1/3(*6)
6(4x-7)/2+6(9x-1)/3=
12x-21+18x-2=
30x-234 2 4