Podkreśl 2 zdania charakteryzujące cechy wód podziemnych Żuław Wiślanych.
a) zalegają bardzo płytko
b)zalegają bardzo głęboko
c)są zanieczyszczone,ponieważ rozkładające się w wodze cząstki organiczne zawierają metan i związki żelaza
d)nie są zanieczyszczone, ponieważ zalegają w aluwiach

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T10:48:49+01:00
Zalegają bardzo płytko pod powierzchnią w ziemi oraz bardzo głęboko i podlegają łatwo wszelkim zniszczeniom.
1 1 1