Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

A) (5 (całych) 3 siódme - 3 (całe) 2 piąte) X 7
B) 3 (całe) 4 piąte + 2-ie (całe) 5 dwunastych X 6
C) 3 (całe) 1 czwarta : 4 + 1 (cała) 1 ósma X 2

pliss na jutro daję 25 pkt

2

Odpowiedzi

2010-03-02T19:57:09+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:11:18+01:00
A) 5 i 3/7 - 3 i 2/5 ×7=
= 38/7 - 17/5 × 7/1=
= 38/7 - 119/5=
= 175/35 - 833/35=
= -658/35 = -18,8

b) 3 i 4/5 + 2 i 5/12 ×6=
= 19/5 + 29/12 ×6/1=
=19/5 + 174/12=
= 228/60 + 870/60=
=1098/60 = 18,3

c) 3 i 1/4 :4+1 i 1/8×2=
= 13/4:4+9/8×2=
=13/4×1/4+9/8×2/1=
=13/16+18/8=
=13/16+36/16=
=49/16 =3,0625

Gdzie / to kreska ułamkowa czyli np 19/5 to dziewietnascie piątych
: to podzielić chyba wiadome
i x to pomnozyc :P
4 3 4