Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T19:52:33+01:00
Tlenek węgla, czad, CO - bezbarwny, bezwonny gaz, lżejszy od powietrza, trudno rozpuszczalny w wodzie, rozpuszczalny w alkoholu, temperatura wrzenia -191,5 °C. Utlenia się do dwutlenku węgla. Aktywny chemicznie, reaguje z chlorem (fosgen), siarką (tlenosiarczek węgla), metalami (karbonylki), zasadami (mrówczany), wodorem (gaz do syntezy).
2010-03-02T19:53:22+01:00
Czad to jest tlenek Węgla: CO
Jego Skutki: Wiążę się na trwałe z Hemoglobiną, Powodując że nie może transportować tlenu. Zatrucia czadem bywają śmiertelne
2010-03-02T19:55:18+01:00
CO:
silnie toksyczny gaz, bezbarwny, bezwonny, ma gęstość nieco mniejszą od powietrza i jest nierozpuszczalny w wodzie. jest gazem palnym, spala się niebieskim płomieniem. jest to tlenek obojętny. w obecności katalizatora i wysokiej temp (280 stopni) reaguje z H2O:
CO+H2O(g)--->CO2+H2