Odpowiedzi

2009-10-20T12:25:04+02:00
W(x)=x²+mx²-3x+2
x1=2
m=?

Jezeli x1 jest piewiastekiem to W(x=2)=0
4+4m-6+2=0
4m=0
m=0

ODP m=0

Spr
x²-3x+2=0
Δ=9-8=1
x1=(-b-√Δ)/(2a)=(3-1)/2=1
x2=(-b+√Δ)/(2a)=(3+1)/2=2

Jest OK

Pozdrawiam

Hans