MATEMATYKA-UŁAMKI I LICZBY MIESZANE:

ZAD 1 WPISZ ODPOWIEDNIE LICZBY:
a)1kg-......dag
1dag-.....kg
7dag-.....kg
18dag-.....kg

b)1kg-.....g
1g-.....kg
13g-......kg
250g-.....kg

c)1t-......kg
1kg-......t
73kg-......t
125kg-......t

ZAD 2
a) 1 gram-jaka to częśc tony?......
b) 1 dekagram-jaka to częśc tony?.....

ZAD 3 UZUPEŁNIJ:
a) 1 sekunda to .......minuty
7 sekund to .......minuty

b) 1 minuta to.....godziny
25 minut to ......godziny

c) 1 kwadrans to .....godziny
3 kwadranse to .....godziny

d) 1 godzina to ..... doby
5 godzin to ......doby

ZAD 3
a) Jeden kwadrans- jaka to częśc doby?....
b) Jedna sekunda - jaka to czśc kwadransa?....

ZAD 4 ZAPISZ W POSTACI LICZBY MIESZANEJ:

a) półtora kilograma:..........
b)dwie i pół tony..........
c) trzy i pół grama ..........
d) półtora kilometra ........
e) dziesięc i pół metra.........
f) pięc i pół centymetra........

ZAD 5 UZUPEŁNIJ :
a) jedna druga cm= .......mm
osiem i jedna druga cm= ......mm
jedna czwarta m=.......cm
dwie i jedna czwarta m = .......cm
jedna druga km=.........m
pięc i jedna druga km=........m

b) jedna druga kg=.........dag
sześc i jedna druga kg=.........dag
jedna dziesiąta kg=............dag
dwie i jedna dziesiąta kg=.........dag
jedna druga t=.........kg
trzydzieści i jedna druga t=.............kg

2

Odpowiedzi

2010-03-02T19:59:42+01:00
1. a)1kg-10 dag
1dag- 0,1 kg
7dag-0,7 kg
18dag-1,8 kg

b)1kg-100 g
1g-0,01kg
13g-0,13kg
250g-2,5 kg

c)1t-1000 kg
1kg-0,001t
73kg-0,073t
125kg-0,125 t

ZAD 3 UZUPEŁNIJ:
a) 1 sekunda to 0,01minuty
7 sekund to 0,07 minuty

b) 1 minuta to 0,01godziny
25 minut to 0,25 godziny

c) 1 kwadrans to 1/8 godziny
3 kwadranse to 1/5godziny

d) 1 godzina to 0,01 doby
5 godzin to 0,05doby

ZAD 3
a) Jeden kwadrans- jaka to częśc doby?....
b) Jedna sekunda - jaka to czśc kwadransa?....
2.a) 1 gram-jaka to częśc tony? 0,000001 tony
b) 1 dekagram-jaka to częśc tony? 0,001 tony

35 3 35
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:18:35+01:00
1.
a)1kg-100dag
1dag-0,01kg
7dag-0,07kg
18dag-0,18kg

b)1kg-1000g
1g-0,001kg
13g-0,013kg
250g-0,25kg

c)1t-1000kg
1kg-0,001t
73kg-0,073t
125kg-0,125t

2.
a) 1 gram-jaka to część tony?
odp: 1 gram to 0,000001 tony (jedna stutysięczna tony)
b) 1 dekagram-jaka to część tony?
odp: 1 dekagram to 0,000001 tony (jedna dziesięciotysięczna)

3.
a) 1 sekunda to 1/60 minuty
7 sekund to 7/60 minuty

b) 1 minuta to 1/60 godziny
25 minut to 5/12 godziny

c) 1 kwadrans to 1/4 godziny
3 kwadranse to 3/4 godziny

d) 1 godzina to 1/24 doby
5 godzin to 5/24 doby

3.
a) Jeden kwadrans- jaka to część domy?
odp: 1 kwadrans to 1/86
b) Jedna sekunda - jaka to czś kwadransa?
odp: 1 sekunda to 1/900

4.
a) półtora kilograma: 15/10kg=3/2kg
b)dwie i pół tony: 25/10t=5/2t
c) trzy i pół grama: 35/10g=7/2g
d) półtora kilometra: 15/10km=3/2km
e) dziesięc i pół metra:105/10m=21/2m
f) pięc i pół centymetra: 55/10cm=11/2cm

5.
a) jedna druga cm=50mm
osiem i jedna druga cm=85mm
jedna czwarta m=20cm
dwie i jedna czwarta m =225cm
jedna druga km=500m
pięc i jedna druga km=5500m

b) jedna druga kg=50dag
sześc i jedna druga kg=650dag
jedna dziesiąta kg=10dag
dwie i jedna dziesiąta kg=210dag
jedna druga t=500kg
trzydzieści i jedna druga t=30500kg
37 2 37