W biuletynie internetowym przeczytałeś artykuł popierający ściąganie w trakcie egzaminów. Chcesz wziąć udział w dyskusji na ten temat. W liście do redakcji wyraź swoje oburzenie i zakwestionuj opinie autora.
•Podaj cel listu oraz temat artykułu i nazwisko jego autora.
•Opisz poglądy autora i wyjaśnij, jakie uczucia wzbudziła w tobie treść artykułu.
•Poinformuj z czym się nie zgadzasz i podaj uzasadnienie swojej opinii.
•Wyraź nadzieje, że twój list zostanie opublikowany na stronie internetowej i że inni czytelnicy wezmą udział w dyskusji

1

Odpowiedzi

2010-03-02T20:33:51+01:00
Po polsku

Miejscowość, data.
Szanowna Redakcjo!
Kieruję do Was mój list, ponieważ zaintrygował mnie pewien artykuł, pochodzący z waszej strony internetowej.
Otóż, czytając pewnego posta natknąłem się na treść pana Jana Nowaka, która wzbudziła we mnie kontrowersję. Wyżej wymieniony artykuł popierał ściąganie na różnego rodzaju testach. Uważam, że jest to niezgodne z wszelikimi zasadami, gdyż nie można popierać oszustwa w jakiejkolwiek postaci. Przepisywanie i ściąganie właśnie do tego należy i każdy powinien o tym doskonale wiedzieć. Rozumiem, że ktoś moze miec odmienne zdanie ale nie można pozwolic na to, aby zachęcano innych do oszustwa właśnie przez takie nagłówki w portalach ogólnodostepnych.
Bardzo mną to wstrząsnęło. Przeczytałem ten fragment po raz drugi, aby upewnić sie, że dobrze zinterpretowałem jego treść. Nie pomyliłem się. Wzburzyło mna to, że ludzie umieszczaja w internecie tak bezmyślne treści.
Mam nadzieje, że opublikujecie mój problem, który wogóle by się nie pojawił gdyby nie chęć i próba oszutwa ze strony innych. Należy dac cos od siebie, a nie na każdym kroku ułatwiać sobie życie w najprostszy sposó, właśnie przez kłamstwa.
Serdecznie pozdrawiam całą redakcje.
Pan XYZ.

Po angielsku


Locality beguile , date will stuff
. Honorable ! I lead to my you letters , as article has intrigued me some, from your internet part dating. And so,, I have encountered on mr. yan content of reading certain posta Nowaka, which has excited I argumentation. Mentioned article supported pulling off on different kind highly tests. I think , that there is with incompatible principle wszelikimi, because it is not possible to support cheating in any form. don't urge overwriting and pulling off belongs to it exactly and each should know about perfectly it. I understand, that < somebody > different opinion moze miec but it is not possible on it pozwolic, in order to it encourage other for cheating by such titles in portals exactly ogólnodostepnych. It has shaken up very . I have read this fragment the second time, in order to make sure sie, that I have interpreted him content well goods . I was not mistaken . It Wzburzyło mna, that people in internet thoughtless content so umieszczaja. It beguile will stuff, that you will publish my problem, which has not appeared wogóle if it don't urge and attempt from part other oszutwa. It belongs dac cos, but facilitate life on each step to simplest not sposó, by lie exactly. I salute whole cordially editorials. Mr. XYZ.
2 1 2