Podczas letnich wakacji Ania pomagała zrywać porzeczki, z których dziadek zamierzał zrobić wino. Spróbuj wyjaśnić, w jaki sposób z porzeczek można otrzymać wino.
a) Jak nazywa się proces chemiczny, któremu ulegają porzeczki ?
b) Napisz równanie zachodzącej reakcji
c) W jaki sposób wykryjesz produkt nieorganiczny tej reakcji ?
d) Wymień trzy zastosowania produktu organicznego tej reakcji.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-02T20:28:42+01:00
A) fermentacja alkoholowa
b) C₆H₁₂O₆ → 2C₂H₅OH + 2CO₂
c) Produkt nieorganiczny - CO₂ - jest gazowy, należy strumień tego gazu przepuścić przez wodę wapienną, która ulegnie zmętnieniu według równania:
Ca(OH)₂ + CO₂ → CaCO₃ + H₂O

d)
- produkcja napojów alkoholowych
- rozpuszczalnik i rozcieńczalnik
- medycyna, np. odkażanie ran
1 5 1