Odpowiedzi

2010-03-02T20:30:29+01:00
Dane:
m = 0,02 kg
V₁ = 800 [m/s]
V₂ = 400 [m/s]
Rozw.;
Praca podczas przebijania deski jest równa ubytkowi energii kinetycznej pocisku (część energii kinetycznej pocisku poszło na wykonanie pracy) czyli
W = ΔEk
W = Ek₁ - Ek₂
W = m×V₁²/2 - m×V₂²/2
W = m × (V₁²-V₂²) /2 = 0,02 kg [(800 [m/s])² - (400 [m/s])²] / 2 =
= 4800J
W =E = 4800 J
2 3 2
2010-03-02T22:08:33+01:00
Pocisk o masie 20 g poruszający się z prędkością 800 m/s przebił deskę i wyleciał z niej prędkością 400 m/s oblicz całkowita zamianę energii wewnętrznej pocisku deski

m=20g=0,02kg
vp=800 m/s
vk=400 m/s
ΔE=mvp²/2-mvk²/2

ΔE=m(vp²-vk²)/2

ΔE=0,02kg*[(800 m/s )²-(400 m/s)²]/2
ΔE=0,01kg*[(640000 m/s )²-(160000 m/s)²]
ΔE=0,01kg*[(480000 m/s )²]
ΔE=4800 kg*m²/s ²
ΔE=4800J
6 4 6